Orodje za gospodinjstva
Splošni cilj orodja / računala za izračun stroškov gospodinjstev je podati prebivalcem Statistične regije Jugovzhodna Slovenija, celotne Slovenije kot tudi prebivalcem Območja Alp pregled mesečnih stroškov mobilnosti in stanovanjskih stroškov upoštevaje možne lokacije stanovanja. Orodje daje največji poudarek izračunu stroškov mobilnosti razdeljenih na stroške uporabe osebnega vozila in stroške uporabe sredstev javnega prevoza. Orodje je pripravljeno tako, da omogoča čim bolj preprosto uporabo. Orodje je namenjeno predvsem tistim prebivalcem, ki iščejo novo lokacijo stanovanja in ki se želijo seznaniti s predvidenimi prihodnjimi stroški mobilnosti. Orodje naj bi vplivalo na odločanje iskalcev bivališč s povečanjem preglednosti vplivov možnih lokacij na pričakovane stroške mobilnosti. Dolgoročno je potrebno preprečiti visoke zasebne naložbe v bivališča na decentraliziranih lokacijah. Namesto tega je potrebno prikazati pozitivne učinke stroškov mobilnosti (v navezavi na porabljena finančna sredstva in čas v daljšem časovnem obdobju). Nenazadnje računalo mora pomagati ljudem, da spremenijo prevladujoče preference glede izbora stanovanj in načinov mobilnosti k izboru “pametnih lokacij” in trajnostnih prevoznih sredstev.

Okvir orodja je pripravil University of Kaiserslautern, Institute for Mobility & Transport – IMOVE.
 
Vnesi šifro
Interaktivno računalo stroškov ->

Spoštovani uporabnik!

 

S tem orodjem lahko izračunate stroške stanovanja in mobilnosti za eno ali dve različni lokaciji bivanja ob upoštevanju poti, ki jih redno opravljate. Primerjate lahko dve različni lokaciji bivanja in z njima povezane stroške mobilnosti.


Prosimo, da najprej vpišete poljubno šifro v dolžini osem do dvajset znakov. Šifra je lahko sestavljena iz črk in/ali številk. Potrebovali jo boste za morebiten ponovni vnos ali popravljanje že vnesenih podatkov. Po vnosu šifre izberete gumb "Naprej". V kolikor taka šifre še ni v bazi boste lahko podatke vnesli, v nasprotnem primeru pa popravili ali spremenili.


Hvala!

Domov      Orodja      Strip      Bela knjiga      Novičar      Kontakt
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation Izjava o zasebnostiPogoji uporabe