Orodje za razvijalce politik in odločevalce
Cilj orodja je povečati ozaveščenost oblikovalcev politik o problemih s katerimi se ukvarja projekt MORECO na lokalni ravni, predstaviti vedenje o odnosih med mobilnostjo, stanovanji in stroški, prihodnjimi trendi, možnimi scenariji in učinki njihovega udejanjanja, omogočiti oblikovalcem politik, da se pri svojem odločanju oprejo na lahko razumljiva informativna gradiva in na ostale interaktivne metode ter da lažje oblikujejo ustrezne argumente, ki upravičujejo primerne prostorske razvojne odločitve na občinski in medobčinski ravni. Ciljno skupino predstavljajo predvsem občinski in medobčinski oblikovalci politik oziroma župani / politični predstavniki in javna uprava na lokalni ravni, ker so le-ti neposredno odgovorni za občinsko prostorsko načrtovanje, za določanje kvantitativnih ciljev prihodnje rasti prebivalstva ter za srednjeročno in dolgoročno načrtovanje javnih financ. 
Okvir orodja so pripravili Salzburg Institute for Regional Planning and Housing, KOMOBILE in STADTLAND iz Avstrije ter Urbanistični inštitut Republike Slovenije. 
 

 Moreco projekt

 Dejstva, ozadje, trendi

 Vplivi na deležnike

 Primeri dobre prakse

 Orodja projekta MORECO za prostorske načrtovalce

 Orodja projekta MORECO za gospodinjstva

 Orodje projekta MORECO za oblikovalce politik in javno upravo

Domov      Orodja      Strip      Bela knjiga      Novičar      Kontakt
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation Izjava o zasebnostiPogoji uporabe